Evrim & Evrim Teorisi

Ne Nedir?
ok Evrim Nedir?
ok Doğal Seçilim Nedir?
ok Mutasyon Nedir?
ok DNA Nedir?
ok RNA Nedir?

Jeolojik Zamanlar
ok Prekambriyen
ok Paleozoik
ok Mezozoik
ok Senozoik (Üçüncü Zaman)
ok Kuaterner

Evrim Yazıları
ok
Yaşamın Kökenine ilişkin kuramlar
ok Evrim Kuramları
ok İnorganikten Organiğe: İlkel canlılık
ok Canlılığın Gelişimi - Mikro canlılık
ok Kambriyen Patlaması
ok Gözün Evrimi
ok Primatlar
ok İnsanın Evrimi
ok Evrim, Sonu gelmez Tartışmalar
ok Bilimsel Yaratılış Yanılgıları
ok Evrim, Yaratılışçılık ve Lizenko olayı

Evrim kuramı insan aklının en önemli başarılarından biridir. Belki de en önemlisidir. Evrim kuramıevrim sayesinde maddenin 13.7 milyar yıllık serüveninde arada hiç bir boşluk kalmayacak şekilde değişim ve dönüşümünü gözleyebiliyor ve anlayabiliyoruz. Charles Darwin'in 1850'li yıllarda bilimsel bir temele oturttuğu kuram, o günden bu güne hiç bir bilimsel kurama yapılmayan ve belki de yapılmayacak olan eleştirilere ve acımasız saldırılara uğramıştir. Bu saldırılar günümüzde daha da artmıştır. Kökeni ABD'de bulunan evangelist bir hareketin başını çektiği ve üçüncü dünya ülkelerine ihraç etmek istediği evrim karşıtı, bilim dışı ve baştan sona safsatayla dolu olan yalanlar ve çarpıtmalarla kafa karışıklığı yaratılmak ve bir boşluk oluşturulmak istenmektedir. Oluşturulacak boşluğa kendilerini ve safsatalarını oturtmak istemektedirler. Bunun yansımalarını ülkemizde de görmek mümkündür. Bedava kitap kampanyaları ve internetten yayılan yoğun bir bilgi kirliliğiyle insanımızı kandırmaya ve bilimsel gerçeklerden koparmaya çalışmaktadırlar. Bilimden yana tavır alan insanlarımızın bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlarımızın doğru ve güvenilir bilgilye ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz.

Yazıyaz Nedir, Evrim dosyasında bu ihtiyacı karşılayacak bir çalışma içindedir. Bu konuda bir çalışma grubu oluşturulmuş ve konu ile ilgili olarak bilim insanlarımızla ilişkiye geçilmiştir. Evrimin mekanizmaları olan mutasyon ve doğal seçilim bir yana, canlılığın yaklaşık dört milyarlık serüveni, inorganikten organiğe (cansızdan canlıya), hücre oluşumu, çok hücreli yaşam, çeşitlenme, sudan karaya çıkış, bitki ve hayvanların karalardaki evrimi, suyosunları, damarlı bitkiler, kara yosunları ve eğreltilerden itibaren günümüze gelen bitki yaşamı, aynı zamanda amfibiyenlerden sürüngenlere, kuşlara, memelilere kadar uzanan hayvansal yaşamın evrimi olabildiğince detaylı bir şekilde dosyamızda yer alacaktır. Jeolojik zamanlar, Kambriyen patlaması ve günümüzde, konuyla ilgili haberler de bu bölümün içinde değerlendirilecektir.

Bu bölümü daha da "zenginleştirmek" adına yazı, makale ve çeviri olarak katkı vermek isteyenler sitemizdeki iletişim kanallarını kullanarak bizimle ilişkiye geçebilirler. Ayrıca bu bölümü daha fazla kişinin görmesi ve bilgilenmesi adına sitelerinizde link vermeniz karanlığa karşı bir ışığın da sizler tarafından yakıldığı anlamıza gelecektir.

Hurafe toplumundan çıkabilmenin yolunun duyarlı ve bilimin yol göstericiliğine inanmış insanların ortak çabalarıyla gerçekleşeceğini düşünüyoruz.