anasayfa/Anasayfaya Dön

Kuaterner
Kuaterner yaşadığımız dönemdir. Yaklaşık 2 milyon yıl önce başladığı kabul edilir. Üçüncü zamanın son dönemi olmasına rağmen özellikle günümüz insanının ortaya çıkması nedeniyle bazı bilim insanları tarafından da ayrı bir jeolojik zaman olarak da nitelenir. Bu dönemde Homo sapiens alet yapmaya başlamış ve ateşi kullanmayı öğrenmiştir. kuaterner Kuaterner aynı zamanda bir buzul dönemi olarak da kayıtlara geçmiştir. Kutup buzullarının oldukça yaygınlaştığı bu zamanda bir dizi soğuk dönem ve bu soğuk dönemleri takip eden ılıman dönemler arka arkaya yaşanmıştır. Soğuk dönemlerde buzullar ılıman kuşağa doğru ilerlemiş, zaman zaman karaların yüzde 30′unun üzerini örtmüş, ve deniz seviyesi alçalarak kıtalar arasında hayvan ve insan göçlerine olanak tanıyan geçiş köprüleri kurulmuştur. En son buzul dönemi günümüzden yaklaşık 11 bin yıl önce gerçekleşmiştir.

Kuaterner yaşamı günümüz yaşamına çok benzemekteydi. Bunun yanında bir çok iri bedenli canlılar da bu dönemde yaşamıştır. Bu dev memeliler bütün kıtalara yayılmışlardı. Kılıç dişli kaplanlar, mamutlar, kürklü gergedanlar dev kurtlar, iri boynuzlu bizonlar,, Avustralya’da ise dev kangurular bu dönemin daha sonra ortadan kalkmış faunasını oluşturuyordu.

Bu dönemin son on bin yılı, insanlığın tüm kayıtlı tarihini ve uygarlığının oluştuğu ve insanlık kültürünün yerleştiği dönemdir. Bu bölüm içinde insanlar yerleşik hayata ve tarım toplumuna geçip, pek çok uygarlık kurdu. Bölümün baskın organizması olan insanlar, yeryüzü doğasını ciddi biçimde etkileyip, değiştirdi.

cizgi


Evrim dosyasındaki tüm yazılar